Akoya

 

>La nostra esència corporativa és la imatge de la nostra empresa en acabats.

En tots els materials es realitza un tractament hidrorepelent contra les taques.