Buixardats – Sòls

 Són una nova manera de veure el marbre, aportant calidesa i suavitat a través del procés envellit i semibuixardats de la pedra. La nostra dedicació exclusiva en l’elaboració en acabats en abrasius ha fet possible poder oferir al client diferents tipus d’acabats, per això ofrerim assessorament abans de la col·locació per poder tenir un acabat estètic d’acord amb el que demana el client. La col·locació del material es fa en brut estalviant el cost de l’acabat en fàbrica i obtenint un millor resultat.

Alguns projectes: