Formigó polit

 

El paviment continus de formigó polit, és el sistema de pavimentació basat en la realització d’una solera de formigó de característiques tècniques adequades i elaborat en planta. Passats 20 dies es procedirà mitjançant un sistema mecanitzat l’acabat de rebaixat i polit mitjançant l’abrasió. Es poden obtenir diversos tipus d’acabats, mat, setinat o brillant amb tractament hidròfug.