La Mola

 

Els marbres trets de les roques donen vida i creativitat desigual a aquests projectes.

En tots els materials es realitza un tractament hidrorepelent contra les taques.