Polits

 

Els polits de marbres i terratzos ho realitzen, acabada la col·locació de les rajoles, o bé quan el sòl presenta un desgast, deterioració o danys. Per molt bé que es realitzi la col·locació d’un enrajolat, sempre es necessita la realització d’un equilibrat i poliment de les peces del sòl. No rellisca, i dóna un acabat elegant, alhora que proporcionen la impressió visual que el sòl està mullat.

Alguns projectes: