Restauracions

En la recuperació, restauració i poliment de sòls antics és on trobem una varietat mes àmplia de formes i dibuixos d’enrajolats. Aquí és on el professional, el polidor, ha de posar el seu major esforç tècnic, de materials i maquinària. Que dubte cap que aquests paviments són delicats i s’ha de realitzar un bon treball d’un professional.

Alguns projectes: