Santanyí

 

Noves textures i tendències en paviments i pedres naturals. Luxe i qualitat.

En tots els materials es realitza un tractament hidrorepelent contra les taques.