Thassos

 

Polit i vitrificat d’un blanc thassos elegència per als seus sòls.

A tots els materials es realitza un tractament hidrorepelent contra les taques.