X
Tratamiento antihumedad

TRACTAMENT ANTI-HUMITAT

El tractament hidrofugant o oleofugant, impermeabilitza la pedra sense alterar el seu aspecte original, evitant que agents externs, brutícia, olis s’adhereixin als seus porus i resulti més senzilla la seva neteja. Elimina la brutícia i residus d’obra i impedeix l’absorció en paviments i revestiments de tot tipus de pedra natural. Evita la formació de floridura, molsa, verdet, oxidacions, etc. Evita la sortida de salnitre del material.

Alguns projectes:

Project Info

Categories :